32 produkt/e.

Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD1000000380 14.99€
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MAKEUP ...
KOD0005911188 129.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911288 94.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 110 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
1000000000153 79.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 170 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD00059111371 149.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 100x200cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT ROUNDED...
KOD00059111351 69.99€
Pasqyrë në formë të rrumbullakët për sallone të bukurisë. Dimensioni: 90cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD00059111343 49.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD00059111342 49.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD00059111341 49.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 90 cm.    
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911134 49.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MAKEUP ...
KOD0005911138 149.99€
Pasqyrë profesionale për grim. Është e pajisur me ndriqim ekonomik të cilat e zbukurojnë pasqyrën dhe në përgjithësi e bëjnë sallonit tuaj të bukurisë të duket ma sharm. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 100x135cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
p-10 49.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 90 x 70 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT ROUNDED...
KOD0005911135 69.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë rrethore, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 90cm  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911137 149.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë të bardhë, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 100 x 200 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911136 199.99€
Pasqyrë me raft për sallone të bukurisë. Me kornizë druri, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 100 x 200 cm  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911114 119.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë të zezë, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 180 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911119 119.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë të bardhë, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses.   Dimensionet: 118 x 85cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911120 79.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë argjenti, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 110 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911118 119.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë kefeje, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 118 x 85 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911117 119.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë argjenti, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 118 x 85 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911116 119.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë ari, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 118 x 85 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT MIRROR ...
KOD0005911115 139.99€
Pasqyrë për sallone të bukurisë. Me kornizë druri ngjyrë argjenti, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensioni: 180 x 80 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT EXCLUSI...
KOD0005911123 149.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë metali, ngjyrë ari, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 120 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT EXCLUSI...
KOD0005911124 149.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë metali ngjyrë të bardhë, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 120 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
PROFESSIONAL EQUIPMENT EXCLUSI...
KOD0005911125 149.99€
Pasqyrë profesionale për sallone të bukurisë. Me kornizë metali, ngjyrë argjenti, kjo pasqyrë i sjellë hijeshi sallonit tuaj dhe e bën ambientin e brendshëm të sallonit tuaj të ngrohtë. Mos hezitoni të investoni në sallonin tuaj. Bukuria dhe ambienti i rehatshëm i sallonit tuaj duhet të jetë primare në mënyrë që të keni sukses. Dimensionet: 120 x 90 cm.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE ADH SMALL MIRROR 15x11c...
6900710485699 3.49€
Pasqyrë e vogël për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim, jo vetëm gjatë prerjes së flokëve, por edhe gjatë rrojës në shtëpi ,apo për çfarëdo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme. Dimensioni: 15 x 11 cm  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE ADH MEDIUM MIRROR 20x15...
6900710485705 5.49€
Pasqyrë, me madhësi mesatare, për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim, jo vetëm gjatë prerjes së flokëve, por edhe gjatë rrojës në shtëpi, apo për çfarëdo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme. Dimensioni: 20 x 15 cm  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE ADH LARGE MIRROR 25x18c...
6900710485712 6.99€
Pasqyrë e madhe për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim, jo vetëm gjatë prerjes së flokëve, por edhe gjatë rrojës në shtëpi, apo për çfarëdo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme. Dimensioni: 25 x 18 cm    
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE TWO-SIDED MIRROR 32x23c...
8201307070440 12.99€
Pasqyrë dypjesëshe. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim, jo vetëm gjatë prerjes së flokëve, por edhe gjatë rrojë në shtëpi, apo për çfarëdo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme. Dimensioni: 32 x 23 cm  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAND MIRROR | PASQYRË D…...
6936688100135 4.99€
Pasqyrë dore për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim jo vetëm gjatë prerjes së flokëve por dhe mund të përdoret për rrojë në shtëpi apo për çfardo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAND MIRROR | PASQYRË D…...
6936909840109 8.49€
Pasqyrë dore për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim jo vetëm gjatë prerjes së flokëve por dhe mund të përdoret për rrojë në shtëpi apo për çfardo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme.    
Lexo më Shumë
Krahaso QUICK SHOP
Krahaso QUICK SHOP
ALLURE HAND MIRROR | PASQYRË D…...
KOD0000000139 7.99€
Pasqyrë dore për sallone të bukurisë. Kjo pasqyrë është shumë e përshtatshme për përdorim jo vetëm gjatë prerjes së flokëve por dhe mund të përdoret për rrojë në shtëpi apo për çfardo arsye tjetër që ju e shihni të nevojshme.  
Shto në Shportë
Krahaso QUICK SHOP